Poradna

Proč a kdy kastrovat kočky?

Pokud necháme kočky volně se pářit, mohou mít až 3 vrhy koťat za rok, čímž několikanásobně narůstá jejich populace. Proto je vhodná kastrace, a to už v raném věku  (i před půl rokem stáří). U nekastrovaných kocourů zvláště chovaných doma pak dochází k nežádoucímu "značkování" blízkého okolí spojené s nepříjemným zápachem. Proto dopuručujeme u nich provést kastraci  v raném věku, to jest kolem 6. -7. měsíce. Kastrovaná zvířata se drží více doma, takže se omezuje  styk s volně se pohybujícími kočkami , od kterých se mohou infikovat chorobami /např. při soubojích či kopulaci/  jako je leukemie, FIP,FIV, které jsou v podstatě neléčitelné, nebo se mohou nakazit ekto i endoparazitózami kupř. svrab,blechy,škrkavky,tasemnice.... Z toho důvodu je kastrace optimální pro chov koček v domácím prostředí. Kastraci je potřeba předem domluvit po telefonu a zvířata by měla před zákrokem být den nalačno. Cena kastrace se odvíjí od požadované narkozy a začíná na 850Kč u koček a 550Kč u kocourů. Po operačním zákroku je potřeba zvířata nechat v klidu při pokojové teplotě, pokud možno v přepravce. Na druhý den v podstatě platí pro zvířata běžný režřim, s tím, že je nenecháme volně se pohybovat po venku. Stehy odstraňujeme 10. den po operaci. A ještě taková perlička: Všech mých 5 kastrovaných koček běhá po zahradě a nadále loví myšičky, což odporuje doměnkám, že po kastraci se z nich stanou peciválové, jak se někdy lidé domnívají.

Proč a kdy kastrovat fenu?

Kastrace feny v raném věku, a to zejména před prvním háráním (cca. před 6 měsícem věku) výrazně snižuje riziko vzniku nádorů na mléčné žláze. Proto pro majitele, kteří neuvažují o štěňatech od své fenky, jde o významný argument, proč k zákroku přistoupit. Navíc tím odpadávají nepříjemné situace v době hárání feny, které trvá 3 týdny 2x do roka. Na stáří se fenky také často potýkají se záněty dělohy, jejíž léčba většinou končí právě kastrací.  Kastrace v raném věku, je vlastně takový preventivní zákrok před pozdějšími komplikacemi. Zákrok je potřeba předem objednat telefonicky a zásadně musí být zvíře den před operací nalačno. Cena se odvíjí od velikosti fenky a u nás začíná od 2500Kč. Po operaci u nás dostane infuze a v den operace si ji majitel může odnésti domů, kde následně podává antibiotika  formou tablet. Stehy se odstraňují 10. den po operaci. Někdy majitelé mají obavy z přibývání na váze u kastrovaných zvířat, čemuž zamezíme vhodně vybalancovanou stravou. Přínosy kastrace ovšem převažují nad zápory, takže zákrok doporučujeme.

Operace kolene při ruptuře předního křížového vazu.

Ruptura předního křížového vazu kolene je jedním z nejčastějších ortopedických problémů u zvířat. Může vzniknout jak poraněmím, tak i vlivem věku, postupnou degenerací jednotlivých částí koleního kloubu. Projevuje se v akutních případech nástupem nahlého kulhání, / často  končetinu vůbec nezatěžuje/, nebo postupným ulevováním postižené končetiny, zvláště při degenerativních změnách. Při vyšetření zjistíme abnormální pohyb holeně vůči  stehení kosti, tzv. zásuvku , který je více či méně příznačný podle charakteru zranění. Vaz může být úplně přetržený, nebo jsou jen natržená určitá vlákna vazu, nicméně už to samo o sobě vyvolává nestabilitu koleního kloubu. Pokud se tento stav neřeší dochází k rozvoji degenerativních změn a s tím související nástup artrozy a to ve velmi krátkém časovém úseku / i v průběhu měsíce/. Častou komplikací ruptury vazu je i ruptura menisků a to zejména mediálního, což je dáno jeho  rigidním přichycením k strukturám koleního kloubu. Jediným správným řešením je operační revize a stabilizace koleního kloubu. Přímá rekonstrukce vazu je spíše hypotetická / ledva při avulzní fraktuře chrupavky, na kterou se vaz upíná/, proto se uplatňují různé techniky stabilizace koleního kloubu. Vlastní operace probíhá revizí koleního kloubu-odstranění přetrženého vazu a případných artrotických změn /tzv. osteofytů/ v zatěžovaných částech kloubu + revize menisků. Vlastní stabilizace kloubu je daná zvolenou technikou, a ta je dle volby intrakapsulární, extrakapsulární nebo osteotomie.  V naší praxi nejčastěji provádíme  ligaturu protetickým vláknem, založeným kolem fabely, následně vedoucím vyvrtaným tunelem v  holeni. Jeho fixací se omezí nežádoucí pohyb holeně vůči femuru a tím k tvorbě artrotických změn uvnitř kolene. Definitivní zhojení dochází fibrotizací okolních struktur. Trendem doby jsou stabilizace koleního kloubu osteotomií TWO, TPLO a nejčastěji TTA-při které se mění pozice úponu češkového vazu /fixace klecí "cage" a ploténkou/ a to kolmo k tibiální plošce, čímž se respektuje normální rozsah pohybu koleního kloubu. Operačních technik je samozřejmě mnoho, záleží na preferenci chirurga, každopádně k zabránění pozdejších nežádoucích komplikací je vlastní chirurgická intervence jedinou správnou možností řešení. Cena operace /extrakapsulární metoda/ se na našem pracovišti se pohybuje od 5000Kč dle velikosti zvířete, TTA metoda pak od 10000 Kč.

Luxace pately.

Luxace češky může být mediální nebo laterální a jde buď o vrozenou vadu, nebo může vzniknout traumaticky. Nejčastěji se setkáváme s mediální luxací a to u malých plemen typu yorkshire, čivava,trpaličí pudl, ale v poslední době zaznamenáváme nárust i u větších plemen. Laterální luxace je častější u větších plemen, což je dáno chybným vývojem kyčelního kloubu, např.při dysplazii. Luxace se u malých plemen projevuje omezeným zatěžováním končetiny a to u jednostraného postižení jakoby ji nese, u oboustraného postižení má zadní končetiny pokrčené a poskakuje jako"zajíc". U větších plemen se projevuje projevuje více či méně chybným postojem končetiny / vtáčí kolena dovnitř, či od sebe/.  Klinickým vyšetřením potom zaznamenáváme více či méně laxitu uložení čéšky. Mediální luxaci klasifikujeme ve čtyřech stupních, přitom v nejhorším čtvrtém stupni je češka defacto "zablokovaná"  a nelze ji reponovat zpátky do žlábku kladky stehení kosti /především u malých plemen/. Terapií volby je především operace, jen u lehčích případů prvního stupně luxace můžeme zkusit konzervativní řešení. V naší praxi se nejčastěji setkáváme s medialní luxací u malých plemen, kde preferujeme operační postup sestávající se z prohloubení žlábku kladky stehení kosti a přemístění části holení kosti  na kterou se češkový vaz upíná a její fixaci hřebem, do zhojení repozice. Cílem operace je co nejlépe dosáhnout anatomického umístění češky ve středu žlábku kladky stehení kosti a k narovnání poměrů v kolením kloubu. Je potřeba zmínit, že s operací se nemá otálet jakmile se problém zjistí, jelikož následně rychle dochází k artrotickým změnám uvnitř kloubu a tím k pozdnějším nevratným změnám. Cena operace se na našem pracovišti u malých plemen pohybuje okolo 5000kč.

OŠETŘENÍ ZUBNÍHO KAMENE ULTRAZVUKEM.

S přibývajícím věkem, v souvislosti s špatnou zubní hygienou, se vytváří na zubech plak, který se v součinnosti s činností bakterií mění na zubní kámen. Problém nastává, když se zubní kámen dostává pod dáseň, narušuje její integritu a způsobuje zánět dásně. Takto narušená dáseň se stává trvale zdrojem bakteriální infekce, která může být příčinou celé škály problémů v organismu, a to od postižení orgánů jako jsou srdce, ledviny, plíce...,až po samotné postižení zubů a jejich uvolnění z zubního lůžka. Těmto problémům můžeme čelit včasnou zubní hygienou, to znamená pravidelné čištění zubů /nepoužívat pasty pro lidi, ale pro zvířata/, popřípadně přidávat do stravy přípravky regulujíci zubní plak na bázi mořské řasy, či enzymů. V případě že už je na povrchu zubů souvislá vrstva zubního kamene, nezbývá než ji odstranit ultrazvukem. Zákrok provádíme v celkové anestezii, ošetření ovšem netrvá zpravidla nějak dlouho - většinu pacientů po zákroku budíme, takže po zákroku můžou odejít takzvaně "po svých". Během zákroku samozřejmě odstraníme kámen, provedeme celkovou revizi ústní dutiny, odstraníme patologicky změněné zuby, vypláchneme dezinfekčním roztokem a následně očištěné zuby přeleštíme zubní pastou. Zákrok nejčastěji provádíme u malých plemen typu yorkshire, čivava, maltez, ale nejsou bez vyjímky i velká plemena či kočky. Po zákroku následně doporučíme majiteli zvířete co a jak s následující péčí. Cena zákroku se u malých plemen pohybuje okolo 1000Kč + přípravky na následujíci dentální hygienu, či antibiotickou terapii.

Vyhledávání

Kontakt

MVDr. Petr Májek Lidická 310
684 01 Slavkov u Brna

IČ: 70264180
604 916 230
544 227 592